จ.พะเยา ตรวจติดตามการจำหน่ายกระเช้าของขวัญ เทศกาลปีใหม่2565

     นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้า ตรวจติดตาม กำกับดูแลการจำหน่ายกระช้าของขวัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2565 ซึ่งมีหน่วยงานบูรณาการร่วมตรวจสอบ ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัดพะเยา  ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด/ปกครองจังหวัด / กอ.รมน. /สำนักงานจังหวัด (ศูนย์ดำธงธรรมจังหวัดพะยา) และผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่

      ในพื้นที่อำเกอเมืองพะเยา 5 แห่ง ประกอบด้วย   ร้านมงคลชัย   ห้างเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์พะเยา  ห้างแม็คโครพะเยา  ท็อปส์ซูเปอร์สโตร์พะเยา  และ ห้างโลตัสสาขาพะเยา  โดยผลการตรวจสอบ  พบว่า  กระเช้าของขวัญมีการปิดป้ายแสดงรายละเอียดรายการสินค้า ราคา และวันหมดอายุของสินค้าที่บรรจุไว้ในกระเช้า ชัดเจน รายการสินค้าขนาด (Font) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 1  กรกฎาคม 2564 รายการสินค้าที่นำมาจัดกระเข้ามีอายุมากกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ได้มี การสุ่มตรวจชุดกระเช้าของขวัญ ไม่พบมีการนำสินค้าหมดอายุมาบรรจุในชุด กระเช้าแต่อย่างใด

ลักษณะการจำหน่าย -การจัดกระเช้าสำเร็จรูปจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือ จากศูนย์กระจายสินค้า ของห้างฯ มีราคาจำหน่ายตั้งแต่ 344 – 3,650 (ขึ้นอยู่กับขนาด ชนิด ยี่ห้อและปริมาณบรรจุ) การจัดกระเช้าของสถานประกอบการ มีราคาจำหน่ายตั้งแต่ 300 – 2,590 บาท/กระเช้า ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า ปริมาณ คุณภาพ)  พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ประชาสัมพันธ์ “การจำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญในช่วง เทศกาลปีใหม่” พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ. 2542 และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด