จ.พะเยา ประกอบพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยาประกอบพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ที่เชี่ยวชาญด้านการรบและกอบกู้เอกราชของชาติไทย

     วันที่ 18 มกราคม 2565 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา  นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธาน นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรเอกชน และประชาชนชาวพะเยา ประกอบพิธี  ถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช  ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา   เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565     เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุขและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรมาจนถึงปัจจุบัน


แชร์ข่าวพะเยา