นายอำเภอแม่ใจ เข้าร่วมประชุมคืบหน้าการก่อสร้างพระเจ้าทองทิพย์นาคปรก

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอแม่ใจ เข้าร่วมประชุมความคืบหน้าการก่อสร้างพระประธาน พระเจ้าทองทิพย์นาคปรก ณ เกาะกลางน้ำรูปหัวใจ หนองเล็งทรายเเม่ใจ จังหวัดพะเยา

   วันที่  18 มกราคม  2564  เวลา  13.30 น. นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ ได้เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ภาค 6 เพื่อชี้แจงแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินงานพุทธอุทยานจังหวัดพะเยา การก่อสร้างพระประธาน พระเจ้าทองทิพย์นาคปรก ณ เกาะกลางน้ำรูปหัวใจ หนองเล็งทรายเเม่ใจ โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และผู้แทนโยธาธิการจังหวัดพะเยา  ร่วมชี้แจงความคืบหน้าให้กับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา 


แชร์ข่าวพะเยา