โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2565

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2565 ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการไหว้พระสวดมนต์  และประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ ได้แก่

1.วิทยากรพี่เลี้ยงการอบรมหลักสูตรของแพทย์

2.การดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายและ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นัดประชุมทีมกรรมการบริหาร เรื่องการเตรียมความพร้อมให้บริการผู้ป่วยนอก และให้แต่ละ OPD ทยอยขนของขึ้นอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้นก่อน พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยาทุกท่านร่วมพิธีเปิดอาคาร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 อย่างเป็นทางการ

โดยในช่วงเช้าเวลา 07.00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 19 รูป ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เป็นประธานเปิดอาคาร ขอให้เตรียมทีมร่วมต้อนรับ เตรียมพร้อมทั้งการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นโดยเฉพาะกลุ่ม 608 และการรักษาพยาบาล รวมถึงการสำรองยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้พร้อม สิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ยังเป็นมาตรการส่วนบุคคล ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ซึ่งจะช่วยป้องกันโควิด 19 ได้ทุกสายพันธุ์ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา