บุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 และผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสงค์รับวัคซีน

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อรุณ ชัยวัฒโนดม นายแพทย์ชำนาญการ นำทีม แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่เชิงรุก ในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ ฉีดวัคซีน Pz เข็มที่ 1 จำนวน 35 ราย ฉีดวัคซีน Pz เข็มที่ 2 จำนวน 12 ราย Booster วัคซีน Pz เข็มที่ 3 จำนวน 493 ราย Booster วัคซีน Pz เข็มที่ 4 จำนวน 7 ราย ฉีดวัคซีน Az เข็มที่ 1 จำนวน 2 ราย และ Booster วัคซีน Az เข็มที่ 3 จำนวน 128 ราย รวมทั้งสิ้น 677 ราย (ในจำนวนนี้เป็นการฉีดในกลุ่มติดบ้านติดเตียง 1 ราย)

โดยฉีดวัคซีนให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว ท่ามกลางความดีใจของผู้มาใช้บริการในครั้งนี้โดยไม่ต้องเดินทางไปฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาล ที่สำคัญวันนี้ส่วนใหญ่บุคคลที่ฉีดวัคซีนนั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น และป่วยติดเตียง ในวันนี้ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วประชาชนก็ยังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่แออัด D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด