ปภ.พะเยา รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ใช้สะพานลอยข้ามถนน

แชร์ข่าวพะเยา

               สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา  จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย และให้ผู้ข้ามถนน  ใช้สะพานลอย  เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่เป็นศูนย์ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และตลาด ซึ่งมีการใช้ยานพาหนะ เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง และใช้รถใช้ถนน

     วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์2565   เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ตำรวจ ทหาร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันรณรงค์การใช้สะพานลอยข้ามถนน และสวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์  ที่บริเวณทางเข้าศาลากลางจังหวัดพะเยา  โดยจะทำการณรงค์ในทุกวันจันทร์ และวันศุกร์    เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เดินข้ามถนนโดยการใช้สะพานลอยในการข้ามถนน และรณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์  เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และได้รับความสูญเสียจากอุบัติเหตุ  โดยเฉพาะบริเวณที่มีผู้คนพลุกพล่าน และการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   โดยในเบื้องต้นผู้ที่ฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ได้ทำการตักเตือนลงบันทึก และปล่อยตัวไป  หากฝ่าฝืนอีก ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจารจรต่อไป

     โดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันที่จะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการข้ามถนน โดยรณรงค์ให้มีการใช้สะพานลอยในการข้ามถนน และสวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์   เพื่อให้เกิดจิตสำนึกต่อความปลอดภัย   ดังนั้นทางจังหวัดพะเยา จึงได้มีการรณรงค์ที่จะให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางข้ามถนนบริเวณสถานที่ราชการ โรงพยาบาลโรงเรียน ตลาด หรือสถานที่อื่นๆที่มียานพาหนะผ่านไปมาพลุกพล่าน ให้หันมาใช้สะพานลอย  และสวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดการสูญเสีย


แชร์ข่าวพะเยา