มอบถุงยังชีพ

แชร์ข่าวพะเยา

รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.เขต1 เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจใหม่ มอบหมายให้ นายจีรเดช ศรีวิราช สส.เขต3 พรรคเศรษฐกิจใหม่  เป็นตัวแทนจากมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า มอบถุงยังชีพโดยมี นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม เป็นผู้รับมอบ ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ปัญหาโรคโควิด-19


แชร์ข่าวพะเยา