พะเยา ตั้งจุดสกัดตรวจคนเข้าป่า ลดการเกิดไฟป่ามากกว่า 70 เปอร์เซนต์

แชร์ข่าวพะเยา

มาตรการการตั้งจุดสกัดและจุดตรวจคนเข้าป่า พื้นที่จังหวัดพะเยา สามารถลดไฟป่าที่เกิดขึ้นได้มากกว่า 70% และจนถึงขณะนี้ผ่านประกาศการงดเผาเด็ดขาดและการปิดป่า เป็นระยะเวลามากกว่า 1 เดือน ทำให้ในพื้นที่ยังไม่พบการเกิดไฟป่า ขณะที่ค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน ที่ผ่านมาคาดมาจากการเกิดไฟป่านอกพื้นที่

      เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ในที่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องทำการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดคนเข้าป่า ตลอดจนถึงการลาดตระเวนทั้งการเดินเท้าและรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นการสำรวจพื้นที่ป่า บริเวณโดยรอบของหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดพะเยา ที่ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยจุดสกัดและตรวจคนเข้าป่าดังกล่าวนั้นหรือเป็น 1 ใน 200 กว่าจุด  ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและจนถึงขณะนี้นับเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา หลังจากมีประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาดและประกาศปิดป่า ในพื้นที่จังหวัดพะเยายังไม่พบการเกิดไฟป่าจากการดำเนิน มาตรการดังกล่าว

     โดยนายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีไฟป่าจังหวัดพะเยา ระบุว่า ในขณะนี้ทางกรมอุทยานสัตว์ป่าพันธ์พืช รวมทั้งหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ฝ่ายปกครอง ทหาร รวมทั้งเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ได้มีการดำเนินการพี่จะตั้งจุดสกัดจุดตรวจรวมทั้งได้มีการร่วมกันดำเนินมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยมีการออกประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านในเรื่องของการห้ามเผาเด็ดขาด  รวมทั้งการปิดป่า และผู้ที่เดินทางเข้าป่าจะต้องรายงานตัว ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งภารกิจของเครือข่ายป้องกันไฟป่า จะต้องมีการตรวจเช็คคนเข้าป่ามีการลาดตระเวนและมีการเตรียมพร้อมในการที่จะเข้าดับไฟป่าหากเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากที่ได้มีการดำเนินมาตรการดังกล่าวนั้น พบว่าสามารถที่จะลดการเกิดไฟป่าได้มากกว่า 70% นอกจากนั้นจนถึงขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังไม่มีการเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใด

ขณะที่นายสุรมัย เล่ดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านห้วยหม้อ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาระบุว่า จากการที่ในหมู่บ้านได้มีเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและมีการทำงานกันอย่างเข้มข้นในช่วงนี้ ทั้งการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ตลอดจนถึงการตั้งจุดสกัดจุดตรวจคนเข้าป่า การลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งสามารถประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผ่านระยะเวลาการห้ามเผาโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นมาในพื้นที่ยังไม่พบการเกิดไฟป่าแต่อย่างใด

      ขณะที่สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่าที่ผ่านมามีค่าเกินมาตรฐานจำนวน 4 วัน ซึ่งคาดว่าจะเกิดจากสาเหตุฝุ่นละอองขนาดเล็กและหมอกควันดังกล่าวน่าจะเป็นหมอกควันต่างพื้นที่ โดยล่าสุดวันนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ที่ 45 ไมโครกรัม PM 10 อยู่ที่ 65 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ที่ 80 ไมโครกรัม


แชร์ข่าวพะเยา