เทศบาลตำบลบ้านเหล่าจัดประชุมพนักงานในสังกัด

       นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ประชุมพนักงาน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานและข้อราชการต่างๆ

โดยเทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ใจ ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้โทษ โดยมีคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล