โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับเรือนจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพโรคทางทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับเรือนจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพรักษาโรคทางทันตกรรม แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 16 ราย การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข “ ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขัง โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ ทันตแพทย์บุญเลิศ รณกิตติ์พิสิทธิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพะเยา และคณะ เข้าบริการตรวจสุขภาพรักษาโรคทางทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพะเยา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบป้องกันควบคุมโรคติดต่ออื่นๆ และการรักษาพยาบาล


แชร์ข่าวพะเยา