จ.พะเยา พบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 17 รายมหาวิทยาลัยพะเยาสั่งปิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาล่าสุดยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จำนวน 17 ราย และพบนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 15 รายมหาวิทยาลัยพะเยา ต้องทำการสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 หลังพบการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-9 คัตเต้อร์มหาวิทยาลัยพะเยา

    วันที่21ตุลาคม2564 มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องทำการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว โดยให้มีการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ ให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ 100% ยกเว้นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาและโรงพยาบาลฑันตกรรม สามารถให้เปิดดำเนินการตามปกติ โดยจากสถานการณ์ล่าสุด พบว่าในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ทั้งหมด 17 ราย ซึ่งเป็น Cluster ไก่ชน 2 รายและ Cluster นักศีกษามหาวิทยาลัยพะเยา 15 ราย ซึ่งในขณะนี้ทางหมาวิทยาลัยพะเยา ยังคงเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุก สำหรับนักศึกษากลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

    สำหรับยอดรวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 1,828 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 4 ราย รวมกลับบ้านสะสม 1,721 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 99 ราย  และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 20 ราย และอำเภอเชียงคำจำนวน 2 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 รายในขณะที่ส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัด มียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 แล้ว จำนวน 205,700 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.93 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย