ผบช.ภ.5 ติดตามป้องกันแพร่ระบาดโควิด 19 พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้มาตรการที่จะคอยช่วยเหลือขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกับสาธารณสุข โดยระบุ ให้ใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาในการป้องกันโรคให้ลดลงโดยควบคุมพื้นที่และตัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มีความเสี่ยง เช่นร้านอาหาร หรือแหล่งมั่วสุม สถานบริการต่างๆในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการการอย่างเคร่งครัด ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่าในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 38 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยจากพื้นที่อื่นจำนวน 1 ราย และคัตเตอร์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา รวมจำนวน 37 ราย

    วันที่23ตุลาคม2564 พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ต้องเข้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมกับรับฟังในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว เพื่อที่จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เป็นส่วนในการช่วยเหลือขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19  หลังพบว่าปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบมีการแพร่ระบาดของคัตเตอร์ ที่เป็นนักศึกษาเที่ยวสถานบริการและเป็นเหตุให้มีการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมแล้วมากกว่า 70 ราย

      โดย พล.ต.ท. ปิยะ ต๊ะวิชัย ระบุว่า ในส่วนที่เดินทางมาวันนี้ เพื่อเป็นการนำสิ่งของจากความห่วงใยของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งประกอบด้วยเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ตลอดจนถึงเฟซชิว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ประเด็นที่ 2 คือ การแก้ไขปัญหาควบคุมการแพร่ระบาด โดยให้สาธารณสุขเป็นแกนนำ ส่วนตำรวจและฝ่ายปกครอง ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอเป็นกองเสริม เพื่อช่วยขับเคลื่อนในการใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อให้การแพร่ระบาดของโรคลดลง โดยสิ่งที่สำคัญในการควบคุมพื้นที่และการกระจายตัวของโรค ซึ่งให้มีการควบคุมพื้นที่และปัจจัยเสี่ยงต่างๆไม่ว่าปัจจัยที่มีความเสี่ยง เช่นร้าน   อาหาร หรือ แหล่งมั่วสุมต่างๆในพื้นที่ ที่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง จะให้มีดำเนินการที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งหากมีการดำเนินการอย่างจริงจัง เชื่อว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จะสามารถลดลงได้

ขณะที่สถานการณ์การแพทยระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 38 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย และติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด จำนวน 37 ราย เป็นนักศีกษามหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนที่ไปร้านอาหารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาโดยขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงขณะนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,886 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 3 ราย รวมกลับบ้านสะสม 1,728 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 150 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 7 ราย และอำเภอเชียงคำจำนวน 2 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 ราย


แชร์ข่าวพะเยา