ซ่อมแซมถนน

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อ ณ.บริเวณถนนสายหนองบัว บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.นางสังวาลย์ เขื่อนวัง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ กำนันตำบลบ้านใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรหมู่ 5ได้ประสานงานขอกากหินจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินงานซ่อมแซมถนนเกลี่ยหินถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้สัญจรไปมา บริเวณถนนสายหนองบัว บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา