ขุดลอกลำเหมือง

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ขุดลอกลำเหมือง บริเวณลำน้ำแม่ต๋อม หน้าศาลเจ้าพ่อขุนต๋อม บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ  รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 พร้อมพนักงานกองช่างเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ขุดลอกลำเหมือง บริเวณลำน้ำแม่ต๋อม หน้าศาลเจ้าพ่อขุนต๋อม บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายชัยณรงค์ แก้วจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพัฒนา ในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา