จ.พะเยา สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

แชร์ข่าวพะเยา

    วันที่ 5  มกราคม 2565 นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2565 จังหวัดพะเยา  ที่ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม   โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2565 จังหวัดพะเยาได้รายงานสถิติการป้องกันและลดอับัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 – 4 ม.ค.65  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 51 ครั้ง บาดเจ็บ 47 ราย เสียชีวิต 6 ราย ขณะที่ปีที่ผ่านมา(2564)  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 52 ครั้ง บาดเจ็บ 54 ราย และเสียชีวิต 2 ราย

     ส่วนสาเหตุของการเกิดอุติเหตุคือขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ ตัดหน้ากระชั้นชิด ทัศนะวิสัยไม่ดี , พฤติกรรมเสี่ยงคือไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือคือ รถจักรยานยนต์  ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ถนนหลวง ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ถนนกรมทางหลวงชนบท  ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ เวลา 15.01-18.00 น. และ 18.01-21.00 น. ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ 50-59 ปี


แชร์ข่าวพะเยา