จ.พะเยา ผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มไม่หยุด 29 ราย คลัสเตอร์ร้านอาหาร

      สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มไม่หยุดคลัสเตอร์ร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ที่ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

    วันที่6มกราคม2565สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ รวม 29 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากต่างจังหวัดจำนวน 4 ราย คือจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดเชียงใหม่ ติดเชื้อในจังหวัดที่จำนวน 25 ราย โดยจำแนกเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่งาน countdown ร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาจำนวนถึง 19 ราย และกลุ่มคลัสเตอร์เดิมร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จำนวน 1 ราย ทำงานในพื้นที่เสี่ยงจำนวน 2 ราย ติดในครอบครัวจำนวน 1 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนหาปัจจัยเสี่ยงจำนวน 2 ราย ซึ่งขณะนี้ทาง ศบค.จังหวัด ยังคงเร่งตรวจหาเชื้อสำหรับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

    โดยขณะนี้ยอดรวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2849 ราย มีผู้ป่วยหายกลับบ้านในวันนี้ เพิ่มจำนวน 10 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2744 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล จำนวน 95 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน 10 ราย ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดพะเยาได้มีมาตรการในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19โดยให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หยุดการเดินทางข้ามจังหวัด ห้ามปกปิดข้อมูล ให้เว้นระยะห่าง หยุดการสังสรรค์ที่เป็นกลุ่มใหญ่ในช่วงนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดได้กลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหลังเทศกาลปีใหม่