จ.พะเยา เข้มป้องกันโควิด 19 หลังโอไมครอนระบาดหนัก

ศูนย์ปฎิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล ยกระดับการเฝ้าระวังควบคุมโรค รองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์โอมิครอน หลังพบการระบาดในพื้นที่ เริ่มมีจำนวนมาก ขณะที่โรงพยาบาลสนาม 2 แห่งได้เปิดรองรับผู้ป่วยแล้ว พร้อมประกาศมาตรการร้านอาหารเปิดจำหน่ายได้ถึง  4 ทุ่ม ยกเว้นการห้ามใช้เสียงและเล่นดนตรีเด็ดขาด

     วันที่7มกราคม2565นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฎิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โควิด19 ต้องออกมาเปิดเผย หลังพบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบมีผู้ป่วยสูงขึ้นจากการรวมกลุ่มสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ซี่งมีคลัสเตอร์ที่มีการระบาดในช่วงนี้มีถึง  4 คลัสเตอร์ ดังนี้  คลัสเตอร์นักเรียน-ครู-ครอบครัวในโรงเรียน พื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา  70 ราย ระบาดในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้และอำเภอภูกามยาว คลัสเตอร์ร้านอาหาร อำเภอเชียงคำ  13 ราย  ระบาดในพื้นที่อำเภอเชียงคำและอำเภอ     ภูซาง คลัสเตอร์ Countdown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร้านพระราม 8 เขตเทศบาลเมืองพะเยา 57 ราย   ระบาดในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาวและอำเภอเชียงคำ คลัสเตอร์ติดเชื้อในครอบครัว จากญาติที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดสมุทรปราการ  11 ราย ระบาดในพื้นที่อำเภอแม่ใจสำหรับการส่งตัวอย่างตรวจหาสายพันธุ์ พบ 2 คลัสเตอร์ ที่เป็นสายพันธุ์โอมิครอน คือ คลัสเตอร์ Count down ร้านพระราม 8 เขตเทศบาลเมืองพะเยาและคลัสเตอร์ติดเชื้อในครอบครัว อำเภอแม่ใจ ซึ่งมีกว่า 68 ราย

      สำหรับมาตรการด้านการรักษาพยาบาล ขณะนี้ทางจังหวัด มีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล ในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล ทุกสังกัด  ขณะนี้ใช้เตียงไปทั้งหมด จำนวน 148 เตียง ( ร้อยละ 46.54 ของการรองรับในระบบ 318 เตียง) สามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก จำนวน 170 เตียง รวมทั้งการเปิดปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบศูนย์พักคอยและส่งต่อชุมชน (community Isolation) ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 98 เตียง ใช้งานแล้ว 14 เตียง และเตรียมความพร้อมเปิด CI ระดับจังหวัด แห่งที่ 2 อาคารแขวงการทางที่ 2 อำเภอเชียงคำ 80 เตียง สำรองศูนย์พักคอยและส่งต่อชุมชน ระดับจังหวัด ณ อาคารโรงยิม มณฑลทหารบกที่ 34  อีกทั้งเตรียมพร้อมศูนย์พักคอยระดับอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 902 เตียง  สำหรับมาตรการเฝ้าระวังควบคุมโรค สถานบริการ สถานประกอบการ ร้านอาหาร สถานที่พัก/โรงแรม  ดำเนินตามมาตรฐาน COVID FREE SETTING และตรวจคัดกรองตนเอง คัดกรองในชุมชนและสถานที่เสี่ยง โดยใช้ชุดตรวจอย่างง่าย เป็นประจำและสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังมีคำสั่งให้สถานบริการ สถานประกอบการ ร้านอาหาร สามารถเปิดได้ถึง 4 ทุ่ม โดยมีข้อห้าม ห้ามเปิดเครื่องเสียง และเล่นดนตรีทุกชนิด ล่าสุด จังหวัดพะเยามีรายงานผู้ป่วยโควิด19 สะสมตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564  ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 จำนวนทั้งหมด 2,906 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1,586 ราย  ร้อยละ 54.58 และติดเชื้อในจังหวัด 1,320 ราย  ร้อยละ 45.42 มีผู้เสียชีวิตสะสม 10 ราย