วัดอนาลโยทิพยาราม เชิญร่วมกิจกรรมสักการะพระพุทธลีลา พระประจำวันเกิดในหลวงรับกาลที่ 9

แชร์ข่าวพะเยา

วัดอนาลโยทิพยาราม เชิญร่วมกิจกรรมสักการะพระพุทธลีลา ปางประจำพระชนมวารพระประจำวันเกิดในหลวงรับกาลที่ 9 สักการะพระพุทธลีลา

กำหนดการ วันที่26 กุมภาพันธ์ 2565

09.00 – 17.00 น. ประชาชนสักการะพระพุทธลีลาตามอัธยาศัย

17.00 – 17.09 น. ผู้ร่วมพิมีพรัอมกัน ณ บริเวณลานพระพุทธลีลาวัดอนาลโยทิพยาราม

17.09-17.49  พิธีบวงสรวง (พระพุทธลีลาพระพุทธรูปปางประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 9)

            – เริ่มพีธีกรรมด้วยการบรรเลง “ป้าดแน”

17.49 – 18.30 น – การแสดง “ฟ้อนบวงสรวงพระพุทธลีลา ” (ฟ้อนเล็บ)

18.30 – 20.00 น. พิธีทางศาสนา ณ บริเวณลานพระพุทธลีลาวัดอนาลโย

ประชาชนสักการะพระพุทธลีลาตามอัธยาศัย

หมายเหตุ การแต่งกาย : ผ้าไทยโทนสีเหลือง หรือ สีสุภาพ สวยงาม 

ณ ลานพระพุทธลีลา วัดอนาลโยทิพยาราม


แชร์ข่าวพะเยา