จังหวัดพะเยาหมอกควันเกินมาตรฐานต่อเนื่องอากาศร้อนอบอ้าว

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยาปกคลุมเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในพื้นที่จะไม่มีการเกิดไฟป่าแต่คาดว่าจะเป็นหมอกควันข้ามแดน  โดย PM 2.5 อยู่ที่ 52 ไมโครกรัม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM 10 อยู่ที่ 72 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ที่ 104 ไมโครกรัม ขณะที่สภาพอากาศเริ่มร้อนและอบอ้าวตลอดทั้งวันสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีหมอกควันเข้าปกคลุมและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้น โดยในพื้นที่มีค่าหมอกควันยังคงเกินมาตรฐานต่อเนื่อง ซึ่งทำให้สถานการณ์หมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากค่าฝุ่นละอองเริ่มเกินค่ามาตรฐาน โดย PM 2.5 อยู่ที่ 52 ไมโครกรัม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM 10 อยู่ที่ 72 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ที่ 104  ไมโครกรัม โดยในวันนี้สภาพอากาศโดยทั่วไปยังคง มีค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน และสามารถมองเห็นหมอกควันปกคลุมอย่างชัดเจน และส่งผลต่อทัศนวิสัย และสุขภาพ ขณะที่สภาพอากาศโดยทั่วไปมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวโยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34 องศาเซลเซียส

ขณะที่ทางจังหวัดพะเยา ก็ยังคงมีมาตรการเข้มในการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งจุดสกัดในการห้ามเข้าป่าในช่วงนี้  เพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะส่งกระทบอย่างรุนแรง


แชร์ข่าวพะเยา