กิจกรรมความเท่าเทียมทางเพศ  LGTB Talent

องค์กรภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม “รณรงค์ความเท่าเทียมกันทางเพศ” เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของเหล่าบรรดาผู้ที่อยู่ในเพศที่สาม ให้มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันกับเพศอื่นๆ ขณะที่คุณอ้วนรีเทิร์น ผู้นำการณรงค์เรื่องเพศคนหนึ่งระบุว่า ปัจจุบันในเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศถือว่าเริ่มมีการยอมรับและมีความหวังในการที่จะพัฒนาไปสู่การยอมรับของสังคมเพิ่มมากขึ้น มองเห็นอนาคต ในการที่จะพัฒนากลุ่มบุคคลดังกล่าวให้มีความทัดเทียมกัน

      การประกวดแฟชั่น และการแสดงออกถึงความสามารถ ของเหล่าบรรดากลุ่มสมาชิกเพศที่สาม รวมทั้งการแสดงมินิคอนเสิร์ตของคุณมำ ลาโคนิค ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ งาน”รณรงค์ความเท่าเทียมกันทางเพศ” หรือ LGBT Talent Show ณ โกดังผ้าห่ม Baitong Bedding Shop 2020 co.LTD  ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

     โดยคุณอ้วน รีเทิร์น ผู้ที่มีส่วนผลักดัน ในเรื่องของการรณรงค์ความเท่าเทียมกันทางเพศ ระบุว่า ปัจจุบันนี้ในเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศถือเป็นที่พอใจ เพราะได้ก้าวหน้าขึ้น เป็นลำดับและเป็นที่ยอมรับ ของสังคมทั่วไป ซึ่งปัจจุบันก็มีการผ่านร่างกฎหมาย ซึ่งถือเป็นความหวังและกำลังใจ ที่เราจะรอ ถึงวันนั้นว่าจะสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่ และเป็นกำลังใจให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหน ขอให้ทำตัวให้มีความสุขในวันนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่ ถามว่ากฎหมายจะออกมาเมื่อไหร่ ซึ่งถือว่าต้องมีขั้นตอน แต่ว่า ณ ตอนนี้สังคมไทยรับรู้แล้วและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะเพศไหนก็ขอให้ทำให้ดีที่สุด

     สัมภาษณ์ …คุณอ้วน รีเทิร์น ศิลปิน

   สำหรับกิจกรรมเท่าเทียมกันทางเพศ หรือ LGBT Talent Show นั้นได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงดนตรีมินิคอนเสิร์ตของคุณมัม ลาโคนิค และการเสวนาของศิลปิน ตลอดจนถึงการประกวดและแสดงความสามารถของเพศที่สาม ซึ่งสร้างความสนุกสนานและเป็นที่สนใจของผู้ร่วมงานกันเป็นอย่างมาก