ชาวบ้านเดือดร้อนหลังน้ำท่วมนานกว่าครึ่งเดือน

     ชาวบ้านในพื้นที่บ้าน สันช้างหิน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ต้องได้รับความเดือดร้อนหนักและอยู่อย่างลำบาก หลังถูกน้ำจากกว๊านพะเยาหนุนท่วมขัง มาเป็นระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ ชาวบ้านต้องดำรงชีวิตท่ามกลางความลำบากและบางพื้นที่น้ำเริ่มเน่าเสีย

    ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสันช้างหินหมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก หลังถูกน้ำจากกว๊านพะเยาเข้าท่วมขัง มาเป็นระยะเวลานานนับ 2 สัปดาห์จนทำให้ชาวบ้านจำนวนหลาย 10 หลังคาเรือน ต้องปรับสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากปกติ โดยชาวบ้านบางราย ต้องปรับสภาพในการประกอบอาชีพจากเดิมที่เคยทำการเกษตร ตลอดจนถึง การทำงานทั่วไป ต้องหันมา ยึดอาชีพการหาปลา เพื่อดำเนินชีวิตเนื่องจาก ระดับน้ำได้เข้าท่วมขัง ในพื้นที่เป็นเวลานาน จนไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้

    โดยนายสันติ มโนรัฐ ชาวบ้าน ระบุว่า น้ำดังกล่าวได้เริ่มหนุนเข้าท่วมขังมาเป็นระยะเวลานานกว่าครึ่งเดือนแล้ว จนทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นได้ ตนเองต้องทำการปรับเปลี่ยนโดยการหาปลาเพื่อเป็นการหารายได้ โดยบ้านของตนเองนั้นได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำได้เข้าท่วม สิ่งของบางอย่างที่ไม่สามารถขนได้ทันก็ปล่อยให้เกิดความเสียหายไป ในส่วนของเรื่องอาหารการกินก็จะมีเพื่อนบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือในช่วงนี้ ซึ่งสถารการณ์น้ำล่าสุดมีแนวโน้มเริ่มลดลง

     สัมภาษณ์..นายสันติ มโนรัฐ ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างหิน ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

     ขณะที่คุณครูท่านหนึ่งในพื้นที่ ระบุว่า ตอนนี้ต้องอยากลำบากกับการขนข้าวของเข้าออกพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำยังอยู่ในระดับที่สูง การเข้าออกต้องใช้กระบะปูนในการลำเลียงสิ่งของ ซึ่งจะอยากลำบากมาก ซึ่งในแต่ละวันจะเดินทางเข้าออกวันละ 3-4 รอบ จึงทำให้ลำบากและเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง ซึ่งคาดว่าภายใน 3-4 วันน้ำนะจะลดลงหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่ม

     สัมภาษณ์…คุณครูในพื้นที่ บ้านสันช้างหิน หมู่ที่ 7ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

    ขณะที่สถานการณ์น้ำในกว๊านพะเยาเริ่มมีระดับที่ลดลง หลังชลประทานเพิ่มการระบายน้ำเป็น 6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่ 63.424 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 55.650 ล้านลูกบาศก์เมตร