ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี

แชร์ข่าวพะเยา

    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี แก่ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

     วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา