มอบเงินสดจำนวน 20,000 บาทให้กับสำนักงานกาชาดจังหวัดพะเยา”วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดประจำปี 2566”

นายปกรณ์ ซือสุวรรณ ผู้บริหารห้างเจริญภัณฑ์ ได้มอบเงินสดจำนวน 20,000 บาทให้กับสำนักงานกาชาดจังหวัดพะเยา”วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดประจำปี 2566”เพื่อนำไปใช้ในการจัดงานฤดูหนาวสืบสานของดีจังหวัดพะเยาประจำปี 2566 ระหว่างวันศุกร์ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยารวม 10 วัน