ประกาศจากโรงพยาบาลพะเยา

เนื่องจากเริ่มมีการระบาดของโควิด-19 เข้ามาในโรงพยาบาล และกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทำให้ต้องปิดหอผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลพะเยา จึงขอความร่วมมือผู้มารับบริการปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้