PEAพะเยา จัดประชุมงานด้านธุรกิจเสริม ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

PEA.พะเยา จัดประชุมงานด้านธุรกิจเสริม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา ชั้น 4 PEA พะเยา

วันศุกร์ ที่  28  มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ PEA พะเยา มอบหมายให้ นายเดชา พญาชัย รองผู้จัดการ ด้านเทคนิค  PEA พะเยา เป็นประธานการประชุมงานด้านธุรกิจเสริม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา ชั้น 4 PEA พะเยา เพื่อให้การดำเนินงาน งานด้านธุรกิจเสริมในปี 2565 มีการเตรียมความพร้อมของทีมงานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดของเกณฑ์ชี้วัด(KPI)


แชร์ข่าวพะเยา