สโมสรไลออนดอกคำใต้-พะเยาพร้อมภาคีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แชร์ข่าวพะเยา

สโมสรไลออนดอกคำใต้-พะเยาพร้อมภาคีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ บ้านห้วยก้างปลา ม.13 ตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ไลออน ดร. อำนาจ วิชัย นายก ส.ดอกคำใต้ ,ไลออนชาญชัย เวชศาสตร์ นายก ส.พะเยา โดยมี ไลออน นิตยา เธียรวรรณ รอง ผู้ว่าการภาค 310-เอ2 มาเป็นประธาน ตัวแทนภาคีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ บ้านห้วยก้างปลา ม.13 ตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้

    พื้นที่ บ้านห้วยก้างปลา ม.13 ตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

1. ถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด

2. ข้าวสาร ถุงละ 5 กก.จำนวน 150 ถุง

3. ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ครอบครัว มอบครอบครัวละ 30,000 บาท(กองทุนภาค 10,000 บาท เงินบริจาค 20,000บาท) ส่วนเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร โดยสรุป

  – ครอบครัวที่1 เสียชีวิต 4 ราย เหลือทายาท 1 คน เป็นลูกสาว อายุ เกิน 20 ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 110,000 บาท

  – ครอบครัวที่ 2 เสียชีวิต 1 ราย ภรรยาและลูก 3 คนเป็นทายาท (ลูกอายุ เกิน 20 ปี) จะได้รับเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท

4. บ้านเรือนที่เสียหายบางส่วน จำนวน 12 หลัง ได้รับเงินช่วยเหลือ หลังละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

    พื้นที่ บ้านสองแคว ม.6 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 1. ถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด

2. ข้าวสาร จำนวน 50 ถุงๆ ละ 5 กก.

3.เงินช่วยเหลือ บ้านที่เสียหาย จำนวน 3 หลังๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

รวมการได้รับความช่วยเหลือ

1. ถุงยังชีพ 200 ชุดๆละ 400 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท

2. ข้าวสาร จำนวน 1,000 กก.

3. เงินสด จำนวน 103,000 บาท

4. เงินช่วยเหลือจาก มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง จำนวน 100,000 บาท (รอเอกสาร)


แชร์ข่าวพะเยา