ผู้กองธรรมนัสมอบนโยบายการพัฒนาพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     ผู้กองธรรมนัส เน้นย้ำนโยบายของจังหวัดพะเยา จะเน้นในเรื่องของแหล่งน้ำและพื้นที่ทำกินโดยระบุ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดพะเยาจะได้รับการดูแลอย่างดีรวมทั้งผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศทางรัฐบาลจะมีการช่วยเหลือตามมาตรการทั้งมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการผลิตตลอดจนถึงการเก็บผลผลิต

    ร้อยเอกเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้ามานโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อดำเนินการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาทางด้านการเกษตรของคนในพื้นที่ โดยมุ่งหวังที่จะให้เกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนถึงเกษตรกรทั่วไปได้มีโอกาสในเรื่องของการหารายได้ที่สามารถจะดำรงชีพได้ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดพะเยาจะมีการเน้นในเรื่องการสร้างแหล่งน้ำรวมทั้งพื้นที่การทำกินให้เกษตรกรได้มีโอกาสในเรื่องของการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ได้โดยมุ่งหวังที่จะให้เกษตรกรสามารถที่จะพัฒนาอาชีพให้อยู่ได้

โดยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ระบุว่า นโยบายสำคัญที่มอบให้กับหัวหน้าส่วนในพื้นที่จังหวัดพะเยาจะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำให้สามารถที่จะทำการเกษตรได้ทั้งปี โดยจะจัดสรรแหล่งน้ำให้ได้ 1 ตำบล1 แหล่งน้ำ เพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถที่จะผลิตสินค้าทางการเกษตรได้นอกจากนั้นก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของสิทธิการทำกินของเกษตรกรที่มีอยู่และฝากให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือเกษตรกรในเรื่องของการทำนา ซึ่งปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลจะมีการดำเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งการที่จะ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการชลอขายข้าวและมีการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลนอกจากนั้นในเรื่องของการให้เงินทุนกับผู้ที่จะเก็บผลผลิตซึ่งทางรัฐจะมีการช่วยเหลือนอกจากนั้นในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยการผลิตก็จะมอบให้กับเกษตรกรไร่ละ 1000 บาทซึ่งในต้นเดือนธันวาก็จะมีการประชุมกันและเกษตรกรก็จะได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวไร่ละ 1000 โดยไม่เกิน 20 ไร่ซึ่งคาดว่าภายในเดือนธันวาคมก็จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้

    สัมภาษณ์… ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


แชร์ข่าวพะเยา